ترخیص کالا

 به طور ساده میتوان گفت فرآیندی است که در این فرآیند شما میتواند کالای وارداتی به کشور را با استفاده از یک سری عملیات انجام دهید.البته ترخیص کالا تنها برای واردات کالا مورد استفاده قرار نمی گیرد و برای صادرات کالا نیز مورد استفاده قرار می گیرد .

فرآیند ترخیص کالا یک فرآیند چند مرحله ای می باشد به طور معمول شما برای آزاد کردن یک محصول ترخیصی باید یکسری از فرآیند ها از قبیل مالیات ،سود بازرگانی ،حقوق گمرکی .تسهیلات برای وارد و صادر کنند و….. در نظر بگیرید .
لازم به ذکر می باشد شما برای آزاد کردن اجناس خود از شعب گمرگی باید یک سری از مجوز ها نظیر مجوز ارشاد ،مجوز مبارزه با مواد مخدر ،مجوز استاندارد و…. را فراهم کنید لازم به ذکر می باشد بسته به نوع محصول ممکن است این مجوزها متغیر باشد.