کالاي مرجوعي در گمرک | قوانين مرجوعي کالا در گمرک چه مواردي است

کالاهای مرجوعی

کالاهاي مرجوعي (اعاده به خارج ازکشور) چيست

کالاهاي مرجوعي کالاهايي هستند که : 1- بدليل ممنوعيت و يا غيرمجاز بودن و با عدم تطبيق با مجوزهاي مربوطه قابل ترخيص نمي باشند. 2- بعنوان ورود موقت قبلأ به کشور وارد شده اند و در پايان مهلت مربوطه براي اعاده به خارج از کشور اظهار مرجوع ميشود.


ماده90ـ بسته‌هاي کالاي مرجوعي يا درب محفظه بار وسيله نقليه آن که در گمرکهاي داخلي اظهار مي‌شود پلمب شده و با پروانه که به يک نسخه اظهارنامه الصاق مي‌شود در اختيار صاحب کالا گذارده مي‌شود و يک نسخه از اظهارنامه مربوط بلافاصله و به صورت مستقيم به عنوان گمرک مرزي که کالا از آنجا خارج خواهد شد ارسال و نسخه سوم بايگاني مي‌شود.
ماده91ـ هرگاه کالا درگمرک داخلي به عنوان مرجوعي اظهار شود صاحب کالا بايد علاوه بر هزينه‌هاي انجام خدمات که به طور قطعي پرداخت مي‌نمايد تضمين لازم که ميزان آن توسط گمرک ايران تعيين خواهد شد، توديع نمايد. کالاي مرجوعي بايد از گمرک داخلي مستقيماً تا گمرک مرزي حمل و تحويل و پروانه و اظهارنامه نيز تسليم شود سپس با اطلاع گمرک مرزي و تحت نظر مأموراني که از طرف گمرک تعيين مي‌شود از راه مجاز مرزي خارج و يا به کشتي يا هواپيما تحويل گردد و مأموران بايد تاريخ ورود کالا به گمرک مرز خروجي و خروج کالا را در دفتر مخصوص شماره‌گذاري و پلمب شده ثبت و در پشت پروانه و اظهارنامه نيز نوشته و امضاء نمايند و امضاي آنها از طرف رييس گمرک محل گواهي و اظهارنامه گواهي شده به صاحب کالا تسليم شود تا جهت ابطال تضمين به گمرک داخلي مربوط تسليم نمايد. هرگاه کالاي مرجوعي در گمرک مرزي موجود و در همان گمرک براي اعاده اظهار شود در صورتي که از محل ارزيابي، يکسره و تحت نظارت مأموران گمرک به انبار کشتي يا هواپيما تحويل شود و يا يکسره به نقطه مرزي حمل و زير نظر مأموران عبور داده شود به بازرسي اجمالي اکتفا گرديده و در اين مورد تضمين دريافت نمي‌شود.

عوال موثر در عدم ترخيص کالا

ترخيص کالا به دلايل مختلفي انجام نمي شود که در ادامه به ذکر آن مي پردازيم .
در مواقعي به دليل نداشتن گواهي استاندارد محموله و عدم صدور آن ترخيص انجام نمي شود .
نداشتن گواهي بهداشت براي کالا به منزله عدم ترخيص آن مي باشد .
گاهي کالاي وارد شده با ممنوعيت همراه است و در ليست کالاهاي ممنوع مي باشد .
برخي از کالاها علاوه بر گواهي استاندارد نياز به دريافت گواهي قرنطينه مي باشند که در بين آن ها مي توان به کالاهاي نباتي اشاره نمود ، بنابراين نداشتن گواهي قرنطينه نباتي باعث عدم ترخيص کالا مي شود .
گاهي کالا از هيچ ممنوعيت و يا مشکلي برخوردار نمي باشد و فقط بنا به درخواست و تصميم صاحب کالا مرجوع مي شود .
گاهي کالاي وارد شده با کالاي سفارش داده شده انطباق ندارد که در اين صورت کالا مرجوع داده مي شود

بازگرداندن کالاي وارداتي شما که بنا به هر دليلي امکان ترخيص آن وجود ندارد همانطور که مي دانيد کالاهاي مرجوعي کالاهايي هستند يا بدليل ممنوعيت و يا غير مجاز بودن و يا عدم تطبيق با مجوزهاي مربوطه قابل ترخيص نمي باشند.که در دو حالت قابل بررسي هستندحالت اول چنانچه کالا کالا در گمرک مرزي موجود باشد اظهارنامه در دو نسخه تنظيم مي گرددو مشمول پرداخت هزينه هاي گمرکي است و تحت نظر مستمر ماموران گمرک از کشور خارج ميگردد .

ماده 152
کالاى وارده موجود در گمرک را از تاريخ ورود به مرز تا مدت چهار ماه و اگر اين مهلت طبق تبصره‌هاى ? و ? از ماده? ?? قانون امور گمرکى تمديد شده باشد تا آخر روز تمديد و در هر حال تا هنگامى که کالا به فروش نرسيده مى‌توان به‌عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و مرخص نمود. کالاى مرجوعى جزء واردات و صادرات قطعى کشور محسوب نبوده و از حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض معاف است ليکن مشمول پرداخت هزينه‌هاى گمرکى و هزينه‌هاى مربوط به حراج موضوع تبصره ذيل ماده? ?? قانون امورگمرکى مى‌باشد.
ماده 153
اجازه اعاده کالا به خارج فقط از راه‌هاى مجاز مرزهائى داده مى‌شود که در آنجا گمرک مجاز براى خروج دائر مى‌باشد.

 

فرق بين كالاي مرجوعي و كالاي برگشتي

كالاي برگشتي جزء صادرات موقت بوده كه براي شركت در نمايشگاه و يا تعمير و يا تكميل به خارج از كشور ارسال و اينك در پايان مهلت صدور موقت به كشور برمي گردد، در حالي كه كالاي مرجوعي يا اعاده به خارج  كالايي است كه به طور كلي قبل از ترخيص از گمرك براي ورود قطعي و يا موقت به هر دليل به خارج از كشور اعاده مي گردد.

ارزش كالاي برگشتي طبق ماده (4) قانون امور گمركي عبارت است از هزينه تعمير و يا تكميل كالا در خارج از كشور، در حالي كه ارزش كالاي مرجوعي طبق ماده (10) قانون امور گمركي تعريف و تعيين مي شود و عبارت از بهاي CIF به علاوه حق ثبت سفارش و ساير هزينه هايي كه تا حصول به اولين دفتر گمركي تعلق مي گيرد، مي باشد.

كالاي برگشتي در صورتي كه تعمير و يا تكميل شده باشد به شرط تعلق، حداكثر معادل 15 درصد از ارزش كارهاي انجام شده را به عنوان حقوق گمركي مي پردازد (سود بازرگاني به آن تعلق نمي گيرد) ضمن اينكه عوارض و هزينه هاي گمركي نيز حسب مورد قابل پرداخت است، در حالي كه به كالاي مرجوعي به هيچ وجه حقوقي تعلق نگرفته و تنها در صورت تعلق مشمول هزينه هاي گمركي مي باشد.

الکترونيکي شدن پته تجاري ، متروکه و مرجوعي

امور گمرکي ؛ پته تجاري ، متروکه و مرجوعي هم الکترونيکي شد و در حال حاضر در گمرک فرودگاه امام مي توانيم پته تجاري ومتروکه   را به شيوه ي دور اظهاري ثبت کنيم و در مورد کالاي مرجوعي ميتوان در اظهارنامه صادراتي رويه ي دور اظهاري را بهکار برد.

الکترونيکي شدن مزايده و فروش اموال تمليکي
کالاي متروکه کالايي است که هيچ اقدامي براي ترخيص آن از گمرک توسط صاحب کالا صورت نگرفته و يا در ارائه اسناد تاخير کرده و کالا متروکه گرديده، اي نوع کالا ها را سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي برايش تصميم گيري ميکند گمرک برحسب زماني که کالا وارد انبار شده اظهارنامه تنظيم ميکند و حقوق ورودي و هزينه هاي گمرکي ومقدار و نوع ارزش کالا را مشخص مي نمايند سپس گمرک فهرست اظهارنامه هاي تنظيم شده را  براي سازمان ارسال مي کند .

اگر کالايي مجاز مشروط باشد و مجوزش ظرف مهلت اعطا شده از گمرک اخذ نشده باشد متروکه مي گردد

براي تمديد مهلت انبارداري بايد قبل از 3 ماه درخواست بدهيد – اگر پروانه صادر بشود تا 1 ماه پروانه قابل تمديد است

اگر کالايي متروکه گردد اخطاريه مي رود براي صاحب کالا طي 20 روز – نشر آگهي 20 روز بعد و اظهارنامه متروکه صادر مي گردد و يک نسخه از آن به سازمان جمع آوري اموال تمليکي مي رود ، سازمان مجوزاتش را اخذ مي کند يا مي فروشد يا امحا مي کند اگر بفروشد اول حقوق ورودي گمرکي اش را مي دهد بعد 10 درصد براي خودش بر مي دارد و ساير هزينه ها و اگر چيزي باقي بماند به صاحب کالا مي دهد .